Produkter

CloverVent KP30

NOK: 23 600,00

 

Produktbeskrivelse

Luft til vann varmepumpe for ventilasjon eller vanlig uteluft

 

Nytter utblåsingslufta frå ventilasjonsanlegg til oppvarming av golv og tappevann. Kan brukes i kombinasjon med balansert ventilasjon som Flexit, Villavent, Beam, Systemair osv. Men også med kanaler inn/ut til vanlig uteluft.

 

Produserer varmt vann i ønsket temperatur mellom 25 til 55grC. Anbefaler Grundfos eller Wilo sirkulasjonspumpe som kan sirkulerer varmt vann til tank, vannbåren golvvarme eller radiatorer. Passer til Oso dobbeltmantla bereder, CTC, Høiaks eller lignende. 

 

Kan også kun bruke utelufta som varmekilde, då med to isolerte kanaler for inn og utluft med ventiler i vegg. Det er ingen utedel på denne varmepumpa. Enkel installasjon og ikkje krav til sertifisert montør. Justerbare driftsparameter som avrimningstid, maks kompressortemperatus osv.

 

Høge virkningsgrader då den kan bruke milde utblåsingsluft frå ventilasjonen. Avgitt effekt er 4,8kW ved strømforbruk 1kW. COP (virkingsgrad) på over 4.

 

Det er det miljøvennlige og høgeffiktive arbeidsmedie R-410a som er benytta sammen med elektronisk ekspansjonsventil for nøyaktig regulering av varmepumpe prosessen.

 

Tre viftehastigheter på luftstrømmen med

mak 500m3/timen.

Ta kontakt for mer informasjon og bruksområde.

www.clovervent.no